Výber obhospodarovateľa

Pre vytvorenie orientačného zoznamu porastov, na ktoré je možné požiadať o kompenzačnú podporu na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov, zadajte kód obhospodarovateľa. Kód obhospodarovateľa je identifikačné číslo obhospodarovateľa v elektronickej evidencii štátnej správy. Môžete ho vyhľadať vo verejnom registri obhospodarovateľov. Ak kód nemôžete nájsť (štátna správa ešte neeviduje obhospodarovateľa v systéme), vyhľadávajte podľa kódu plánu

1.Krok. Zadajte platný kód obhospodarovateľa