Kontakty.

Národné lesnícke centrum Zvolen
Ústav lesných zdrojov a informatiky, Sokolská 2
960 52 ZVOLEN
Mail: nlc-ulzi@nlcsk.org