Register obhospodarovateľov

Hľadaj podľa názvu:

Kód Názov/meno obhospodarovateľa Adresa
107649 "KOMP-URB-PAS" pozem.spol. BZENICA, IČO: 30227143 Bzenica 74, 966 01 Bzenica
100878 "Lesné a pasienkové spoločenstvo - pozemkové spoločenstvo Modrý Kameň", IČO: 37896491 Poľná 539/43, 992 01 Modrý Kameň
136176 "Pozemkové spoločenstvo Podlužianska spoločnosť Horná Strehová, pozemkové spoločenstvo", IČO: 37897721 Horná Strehová 106, 991 02 Horná Strehová
105600 "Pozemkové spoločenstvo Pravica", IČO: 37950240 Beskydská 6, 974 11 Banská Bystrica
136698 ,,BELOVEC" Belejovce pozemkové spoločenstvo, IČO: 42345359 Belejovce 9, 089 01 Belejovce