Register obhospodarovateľov

Hľadaj podľa názvu:

Kód Názov/meno obhospodarovateľa Adresa
136698 "BELOVEC" Belejovce pozemkové spoločenstvo, IČO: 42345359 Belejovce 9, 089 01 Belejovce
100878 "Lesné a pasienkové spoločenstvo - pozemkové spoločenstvo Modrý Kameň", IČO: 37896491 Poľná 539/43, 992 01 Modrý Kameň
192578 "Poľovnícka spoločnosť Za hájom", IČO: 50845900 <Prázdne> 5, 980 13 Selce
136176 "Pozemkové spoločenstvo Podlužianska spoločnosť Horná Strehová, pozemkové spoločenstvo", IČO: 37897721 Horná Strehová 106, 991 02 Horná Strehová
105600 "Pozemkové spoločenstvo Pravica", IČO: 37950240 Beskydská 6, 974 11 Banská Bystrica