Výber kódu plánu

Pre vytvorenie orientačného zoznamu porastov, na ktoré je možné požiadať o požiadať o kompenzačnú podporu na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov, zadajte kód lesného celku. Ak kód lesného celku neviete, vyhľadajte si ho vo verejnom registri platných lesných celkov.

1.Krok. Zadajte platný kód lesného celku