Zver

Poľovnícka štatistika


Ročné výkazy - Mesačné hlásenia - Štatistiky

PolovStat


PolovStat je aplikácia, na vedenie mesačnej evidencie lovu zveri v elektronickej podobe a na generovanie Ročného výkazu o revíri a stavoch zveri (Poľov 12-01).

Zamestnanci OÚ pozemkových a lesných odborov majú v aplikácii prístup k mesačným elektronickým evidenciám a ročným výkazom poľovníckej štatistiky za všetky roky dozadu.