Prihlásenie.

Štátna správa sa prihlasuje kontom z LGISu.

Poľovnícky hospodár musí požiadať o konto pozemkový a lesný odbor OÚ, v ktorého pôsobnosti je užívateľ poľovného revíru.