O aplikácii

PolovStat je aplikácia, ktorá umožní viesť mesačnú evidenciu v elektronickej podobe a zároveň využiť naeditované údaje pri generovaní Ročného výkazu o revíri a stavoch zveri Poľov 12-01. To pre užívateľov PR zjednoduší vedenie predpísanej agendy (vykazovanie lovu, evidenciu značiek, prístup k sumárnym údajom a pod.) a umožní zvýšiť presnosť vykazovaných údajov.

Evidencia poľovníckej štatistiky nadväzuje na Register užívateľov poľovného revíru evidovaného v LGISe (podobne ako elektronické podávanie LHE).

Prínosom je jednotná databáza údajov, ktoré sa natypujú v LGISe raz a následne sa budú môcť preberať aj do ostatných častí spracovania.

Podávanie elektronických štatistických výkazov poľovníckym hospodárom a taktiež aj operátorom NLC Zvolen sa bude dať realizovať len pre tie subjekty, ktoré budú správne naeditované v LGISe v Registri užívateľov poľovného revíru (LGIS – Evidencia).

Základným predpokladom pre vedenie poľovníckej štatistiky poľovníckym hospodárom

Informácie o druhu a spôsobe používania cookies

S cieľom zabezpečiť lepšie fungovanie tohto webového sídla NLC ukladá na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Prezeraním webovej stránky súhlasíte s používaním a ukladaním cookies do vášho prehliadača. Aplikácia PolovStat používa predovšetkým cookies Google analytics, ktoré umožňujú zbierať a sledovať dáta za účelom získavania štatistík o webovom sídle.