Kontakt

Národné lesnícke centrum
Ústav lesných zdrojov a informatiky
Sokolská 2, 960 01 Zvolen
tel.: +421 45 5314 444
Podpora: lgis@nlcsk.org