Kontakt

Národné lesnícke centrum
Ústav lesných zdrojov a informatiky
Sokolská 2, 960 01 Zvolen
tel.: +421 45 5314 444
https://web.nlcsk.org/
Podpora: islhp@nlcsk.org