Prihlásenie.

Štátna správa sa prihlasuje kontom z ISLHP. Pre prístup do poľovníckej štatistiky musíte mať podpísané Poučenie o mlčanlivosti.doc. Naskenované zašlite na islhp@nlcsk.org

Poľovnícky hospodár musí požiadať o konto pozemkový a lesný odbor OÚ, v ktorého pôsobnosti je užívateľ poľovného revíru.