O aplikácií.

Programové riešenie slúži pre verejnosť na overenie nároku na neprojektové platby podľa výzvy PPA.

KROK č.1

Prvým predpokladom k úspešnému vyhľadávaniu je zaradenie v elektronickom registri obhospodarovateľov, ktorý vedie štátna správa - resp. Pozemkové a lesné odbory okresných úradov. Tým sa obhospodarovateľovi priradí identifikátor - kód obhospodarovateľa. Môžete ho vyhľadať v aplikácii ISLHP -> Registre LH -> Register obhospodarovateľov. Podľa tohto kódu sa dá v aplikácii vyhľadať obhospodarovateľ (v súlade zo zákonom na ochranu osobných údajov nie je umožnené vyhľadávanie podľa mena obhospodarovateľa). Ak sa neviete v registri obhospodarovateľov nájsť, použite vyhľadávanie podľa kódu lesného celku (nájdete ho v aplikácii ISLHP -> Registre LH -> Zoznam lesných celkov).

KROK č.2

Po zadaní kódu obhospodarovateľa sa zobrazí názov obhospodarovateľa a počet porastov, ktoré má obhospodarovateľ priradené v evidencii štátnej správy. Ak počet priradených porastov nie je v súlade so skutočným stavom, použite vyhľadávanie podľa kódu lesného celku.

KROK č.3

Vo výslednej tabuľke sú uvedené porasty, ich výmery a prienikové výmery podľa jednotlivých kritérií platby. V tabuľke môžete vyberať (zaškrtnutím políčka) porasty do žiadosti, čím sa automaticky prepočítava výška platby. Porasty sú zobrazené aj graficky - na mape. Kliknutím na porast sa zobrazí jeho označenie.

Upozornenie: Nárok na platbu máte iba v prípade, ak ste oprávnený prijímateľ podľa podmienok vybranej platby. Aplikácia nezohľadňuje druh obhospodarovania.
Platba sa neposkytne v zmysle Zákon o lesoch 326/2005 Z.z. § 55 ods. 7 ak je v poraste viac obhospodarovateľov lesa resp. ak pri zmene hraníc dielca nie je rozdelenie vykonané v súlade s metódami hospodárskej úpravy lesov v porastovej mape.