Kontakty.

Národné lesnícke centrum Zvolen
Ústav lesných zdrojov a informatiky, Sokolská 2
960 01 ZVOLEN
Phone: +421 45 5314 444
Mail: nlc-ulzi@nlcsk.org