Výber obhospodarovateľa

Podopatrenie 12.2. – Kompenzačné platby na lesné oblasti sústavy Natura 2000

Pre vyhľadanie porastov, na ktoré je možné požiadať o kopenzačnú platbu z PRV, zadajte kód obhospodarovateľa. Kód obhospodarovateľa je identifikačné číslo obhospodarovateľa v elektronickej evidencii štátnej správy. Môžete ho vyhľadať vo verejnom registri obhospodarovateľov. Ak kód nemôžete nájsť (štátna správa ešte neeviduje obhospodarovateľa v systéme), vyhľadávajte podľa kódu lesného celku

1.Krok. Zadajte platný kód obhospodarovateľa