Výber obhospodarovateľa

Podopatrenie – Kompenzačné platby v rámci sústavy Natura 2000 - lesný pozemok

Pre vyhľadanie porastov, na ktoré je možné požiadať o kopenzačnú platbu z PRV, zadajte kód obhospodarovateľa. Kód obhospodarovateľa je identifikačné číslo obhospodarovateľa v elektronickej evidencii štátnej správy. Môžete ho vyhľadať vo verejnom registri obhospodarovateľov. Ak kód nemôžete nájsť (štátna správa ešte neeviduje obhospodarovateľa v systéme), vyhľadávajte podľa kódu lesného celku

1.Krok. Zadajte platný kód obhospodarovateľa