Údaje poľovníckej štatistiky nájdete v aplikácii ISLHP v časti Informačný systém poľovníctva / Súhrnné informácie z poľovníctva