Kontakt

Národné lesnícke centrum Zvolen

Ústav lesných zdrojov a informatiky

Sokolská 2
960 01 ZVOLEN
Telefón: 045/5314 444
mail: nlc-ulzi@nlcsk.org