Výber lesného celku

Vyberte v zozname kliknutím na jeden lesný celok, v ktorom budete editovať cesty.

Ak Vám chýba v zozname lesný celok, prejdite do sekcie Kancelárske práce a načítajte si Vaše LC zo servera