Kontakt

Národné lesnícke centrum Zvolen
Ústav lesných zdrojov a informatiky
Sokolská 2, 960 01 ZVOLEN
Phone: +421 45/5314 444
Mail: nlc-ulzi@nlcsk.org