DOPRAP

Záznam terénneho zisťovania a zhodnotenia stavu lesných ciest pre PPLDS.

Terénny prieskum

Editácia údajov z terénneho zisťovania s možnosťou offline režimu.

Kancelárske práce

Sekcia si vyžaduje prihlásenie a prístup na internet.