Štatistické zisťovanie

Výkaz Drevo (MPRV SR) 1-01

Ročný výkaz o spracovaní dreva a produkcii výrobkov z dreva

Programová aplikácia slúži na evidovanie údajov o spotrebe dreva na priemyselné spracovanie, produkcie výrobkov z dreva a produkcie celulózy a papiera. Po naeditovaní, prípadne úprave tlačív je možné generovať celoslovenské výstupy.

verzia 31. 1. 2018