Drevo 1-01

Drevo (MPRV SR) 1-01


ROČNÝ VÝKAZ O SPRACOVANÍ DREVA A PRODUKCII VÝROBKOV Z DREVA

O aplikácii


Aplikácia na vyplnenie elektronického ročného výkazu o spracovaní dreva a produkcii výrobkov z dreva.

Programová aplikácia slúži na evidovanie údajov o spotrebe dreva na priemyselné spracovanie, produkcie výrobkov z dreva a produkcie celulózy a papiera.