Náhodné ťažby (1) podľa rokov, kategórií lesa, obhospodarovania, územia, škodlivých činiteľov, drevín, druhu ťažby v m3


Údaj Zobraziť Filter
Rok
Kategória lesa
Druh obhospodarovania
Kraj
Okres
Druh ťažby
Skupina škodlivých činiteľov
Skupina biotických škodlivých činiteľov
Škodlivý činiteľ
Drevina (2)
(1) Náhodná ťažba evidovaná podľa vyhlášky č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii
(2) Zoznam drevín ich číselných kódov a skratiek: http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/hospodarska-uprava-lesov/Stranky/atlas-drevin.aspx

Rok Kategória lesa Druh obhospodarovania Kraj Okres Druh ťažby Skupina škodlivých činiteľov Biotický škodlivý činiteľ Škodlivý činiteľ Drevina Náhodná ťažba v m3
Rok Kategória lesa Druh obhospodarovania Kraj Okres Druh ťažby Skupina škodlivých činiteľov Biotický škodlivý činiteľ Škodlivý činiteľ Drevina Náhodná ťažba v m3