Register odborne spôsobilých osôb na činnosť s lesným reprodukčným materiálom

Hľadaj podľa názvu:

Číslo Meno Adresa
1992/2002-710 OKNA s.r.o. Ruskovce 96, 072 42 Ruskovce
3084/2001-710 Lazorík Miroslav, Ing. Jesenského 2735/184, 069 01 Snina
9572/2002-710 Urbárske pozemkové spoločenstvo Dovalovo, IČO: 17057752 Dovalovo 274, 033 01 Liptovský Hrádok
1450/2012-710 Juran Marek, Bc. Piesok 4028, 900 01 Modra
1410/2016-720 Marko Ondrej, INg. Kriváň 467, 962 04 Kriváň