Register odborne spôsobilých osôb na činnosť s lesným reprodukčným materiálom

Hľadaj podľa názvu:

Číslo Meno Adresa
1597/2009-710 Honec Martin, Ing. <Prázdne> 1205, 034 72 Liptovská Lúžna
7024/2020-720 Pekara Peter, Bc. Obrancov mieru 380/31, 015 01 Rajec
1730/2017-720 Kloska Matej, Ing. ČSA 1306/21, 024 04 Kysucké Nové Mesto
2179/2001-710 Lesy SR š.p. OZ Vranov n/T Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou
2473/2009-710 Mesto Veľký Šariš - podnikateľská činnosť <Bez adresy>