Register odborne spôsobilých osôb na činnosť s lesným reprodukčným materiálom

Hľadaj podľa názvu:

Číslo Meno Adresa
1823/2013-720 Obec Hniezdne, IČO: 00329886 Hniezdne 1, 065 01 Hniezdne
1631/2016-720 Luterán Branislav, Ing. Nad Laborcom 1771/8, 071 01 Michalovce
2837/2005-710 Sačko Róbert Magurská 1203/6, 040 01 Košice-Staré Mesto
2613/2001-710 Hraško Lukáč, Ing. Nová Dedina 425, 935 26 Nová Dedina
5483/2001-710 Slávik Juraj, Ing. Hliny 1420/20-1, 017 07 Považská Bystrica