Register odborne spôsobilých osôb na činnosť s lesným reprodukčným materiálom

Hľadaj podľa názvu:

Číslo Meno Adresa
1581/2007-710 Mitura Michal Tatranská Kotlina 73, 059 54 Vysoké Tatry
2577/2015-720 KLOBOUCKÁ LESNÁ s.r.o., IČO: 36307319 Horné Srnie 477, 914 42 Horné Srnie
2573/2014-720 Sajdák Vladimír Partizánska 8, 053 61 Spišské Vlachy
389/2010-710 Bretz Ľubomír Vrbov 226, 059 72 Vrbov
1823/2013-720 Obec Hniezdne, IČO: 00329886 Hniezdne 1, 065 01 Hniezdne