Register poľovných revírov

Hľadaj podľa názvu:

Kód revíru Názov
1135 "BARCA" Detail
1140 "Bažantnica Stránska" Detail
1133 "ČEREŠ" Detail
1893 "Generačná zvernička Trnavy" Detail
1118 "Hajnáčka" Detail