Register poľovných oblastí

Hľadaj podľa názvu:

Kód oblasti Názov
JI J I. Podunajská
JII J II. Bebrava
JIII J III. Strážovská hornatina
JIV J IV. Javorníky I
JIX J IX. Orava