Register pozemkových spoločenstiev

Hľadaj podľa názvu: Hľadaj podľa IČO:

Názov spoločenstva
Spoločnosť ubaristov Slovenská Kajňa, „pozem. spol.“ Detail
Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesov v obci Vislanka Detail
HALIER - Pozemkové spoločenstvo Tomášovce Detail
Pozemkové spoločenstvo TAJOVSKÉ Detail
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov Zemianske Lieskové Detail