Register pozemkových spoločenstiev

Hľadaj podľa názvu: Hľadaj podľa IČO:

Názov spoločenstva
Urbár Dúbravy Lietavská Lúčka - P.S. Detail
Urbárske spolumajiteľstvo Fačkov, pozemkové spoločenstvo Detail
SÚKROMNÉ LESY BARCSAI p. s. - BARCSAI MÁGAN ERDŐ p. s. Detail
Urbárska spoločnosť HRUN, pozemkové spoločenstvo Čukalovce Detail
Komposesorát, Urbariát obce Ratková - Repištia pozemkové spoločenstvo Detail