Register pozemkových spoločenstiev

Hľadaj podľa názvu: Hľadaj podľa IČO:

Názov spoločenstva
Pozemková a lesná spoločnosť Rankovce, pozem. spol. Detail
Urbariát Šuľany-pozemkové spoločenstvo Detail
Antalíkovská lesná spoločnosť Slatinka, pozemkové spoločenstvo Detail
Urbárska spoločnosť- pozemkové spoločenstvo Dlžín Detail
Pozemkové spoločenstvo Šašová Detail