Register pozemkových spoločenstiev

Hľadaj podľa názvu: Hľadaj podľa IČO:

Názov spoločenstva
Pozemkové spoločenstvo Kalište Detail
Združenie lesomajiteľov, pozemkové spoločenstvo Brvnište Detail
Urbárske a pasienkové, pozemkové spoločenstvo Vysoká Detail
Pozemkové spoločenstvo - Urbariát obce Oľšavica Detail
Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Lazisku Detail