Register pozemkových spoločenstiev

Hľadaj podľa názvu: Hľadaj podľa IČO:

Názov spoločenstva
Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov obce Liešťany Detail
Urbariát Petrova Ves, Pozemkové spoločenstvo Detail
Pozemkové spoločenstvo Šoporňa 1. Detail
Urbárska lesná a pasienková spoločnosť pozemkové spoločenstvo Hronsek Detail
Pozemkové spoločenstvo Hrlica Detail