Register pozemkových spoločenstiev

Hľadaj podľa názvu: Hľadaj podľa IČO:

Názov spoločenstva
URBÁR, pozemkové spoločenstvo TURANY Detail
Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Hruštín Detail
Miestny želiarsky spolok, pozemkové spoločenstvo Maďarský Svodín Detail
Pozemkové spoločenstvo Urbár Nevidzany Detail
Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rimavská Baňa Detail