Register pozemkových spoločenstiev

Hľadaj podľa názvu: Hľadaj podľa IČO:

Názov spoločenstva
Urbárske a pozemkové spoločenstvo Ratkovská Lehota Detail
Komposesorát Kupenská hora, pozemkové spoločenstvo, Poltár Detail
Lesné a pozemkové spoločenstvo Pravrovce Detail
Urbárska spoločnosť Rimavská Píla, pozem. spol. Detail
Urbárske pozemkové spoločenstvo Lutila Detail