Register lesných celkov

Hľadaj podľa názvu:

KPL Rzp Prp Názov LC
LA050 2012 10 Cemjata
SL244 2019 10 Čadca
SL243 2019 10 Čadca II.
LP004 2012 10 Čebovská Bukovina
LA126 2019 10 Čermeľ