Register odborov opravných prostriedkov OÚ v sídle kraja

Kód OOP OÚ Názov
1 OÚ Bratislava - Odbor opravných prostriedkov
2 OÚ Trnava - Odbor opravných prostriedkov
3 OÚ Trenčín - Odbor opravných prostriedkov
4 OÚ Nitra - Odbor opravných prostriedkov
5 OÚ Žilina - Odbor opravných prostriedkov
6 OÚ Banská Bystrica - Odbor opravných prostriedkov
7 OÚ Prešov - Odbor opravných prostriedkov
8 OÚ Košice - Odbor opravných prostriedkov
9 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
10 Úrad lesného hospodárstva a poľovníctva MO SR