Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Urbárska spoločnosť Horné Motešice, pozemkové spoločenstvo
IČO
42279577
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
19. 03. 2013
Registračné číslo
R-0058/309
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Machnáčska 288, 913 26 Motešice
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Sýkora Marián Člen od: 19. 03. 2013
Sirotný Marek Člen od: 19. 05. 2019
Lančarič Jozef Člen od: 28. 06. 2021
Hájková Renáta Člen od: 19. 03. 2013
Lančarič Miloš, Ing. Predseda od: 28. 06. 2021
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Smolka Ľuboš, Ing. Predseda od: 27. 05. 2016
Lančarič Jozef, Ing. Člen od: 19. 05. 2019
Hrušková Viera Člen od: 27. 05. 2016
Konanie
Sýkora Marián V rozsahu vymedzenom zmluvou o pozemkovom spoločenstve a novely č. 110/2018 Z.z. k zákonu č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách. od: 19. 05. 2019
Hájková Renáta V rozsahu vymedzenom zmluvou o pozemkovom spoločenstve a zákonom č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v neskoršom znení. od: 02. 02. 2014
Lančarič Miloš, Ing. V rozsahu vymedzenom zmluvou o pozemkovom spoločenstve a zákonom č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v neskoršom znení. od: 02. 02. 2014
Listy vlastníctva
k.ú. HORNÉ MOTEŠICE č. LV 633
k.ú. HORNÉ MOTEŠICE č. LV 499