Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Pozemkové spoločenstvo Urbár Ondrašová
IČO
42223415
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
04. 10. 2012
Registračné číslo
R-0056/505
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Hrdinov SNP 1074/1B, 031 05 Liptovský Mikuláš
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Gonda Jozef Predseda od: 23. 01. 2022
Hán Vladimír Člen od: 23. 01. 2022
Guráňová Želmíra Člen od: 23. 01. 2022
Blaško Radovan, Bc. Člen od: 23. 01. 2022
Kögel Milan Člen od: 23. 01. 2022
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Hollá Jana Člen od: 23. 01. 2022
Boltižiar Vitáliš Člen od: 23. 01. 2022
Hoffman Rudolf Predseda od: 23. 01. 2022
Konanie
Gonda Jozef V celom rozsahu, ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov výboru a to spravidla predsedu a tajomníka. od: 23. 01. 2022
Listy vlastníctva
k.ú. LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ č. LV 4831
k.ú. LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ č. LV 5593
k.ú. LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ č. LV 5609
k.ú. LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ č. LV 4167
k.ú. LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ č. LV 5667
k.ú. LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ č. LV 5576