Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Hruštín
IČO
17066875
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
10. 05. 1996
Registračné číslo
R-1028/503
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Radzovka 971/1A, 029 52 Hruštín
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Jancek František Člen od: 02. 05. 2016
Škapec Michal, Ing. Predseda od: 02. 05. 2016
Ľubek Šimon Člen od: 02. 05. 2016
Šmiheľ Ján Člen od: 02. 05. 2016
Kľuska Štefan Člen od: 02. 05. 2016
Macák Václav Člen od: 02. 05. 2016
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Kompan Jozef Predseda od: 02. 05. 2016
Krivačka František, Ing. Člen od: 02. 05. 2016
Tomulec František Člen od: 02. 05. 2016
Konanie
Škapec Michal, Ing. Predseda od: 02. 05. 2016
Šmiheľ Ján Podpredseda od: 02. 05. 2016
Listy vlastníctva
k.ú. ORAVSKÁ LESNÁ č. LV 1542
k.ú. LOMNÁ č. LV 1454
k.ú. HRUŠTÍN č. LV 2495
k.ú. HRUŠTÍN č. LV 2555
k.ú. HORNÁ LEHOTA NAD ORAVOU č. LV 1159