Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Urbárska spoločnosť HRUN, pozemkové spoločenstvo Čukalovce
IČO
31952933
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
29. 04. 1996
Registračné číslo
R - 0012/709
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Čukalovce 19, 067 35 Čukalovce
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Cima Alexander Člen od: 23. 06. 2019
Didič Milan Člen od: 23. 06. 2019
Didič Andrej Člen od: 23. 06. 2019
Jankaj Ján Predseda od: 23. 06. 2019
Gubik Ladislav Člen od: 23. 06. 2019
Dacko Ladislav Člen od: 23. 06. 2019
Didič Marian Člen od: 23. 06. 2019
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Cima Slavomír Člen od: 23. 06. 2019
Gajdošová Kamila Člen od: 23. 06. 2019
Zburová Emilia Predseda od: 23. 06. 2019
Konanie
Jankaj Ján V zmysle zmluvy o spoločenstve od: 23. 06. 2019
Listy vlastníctva
k.ú. ČUKALOVCE č. LV 476
k.ú. PARIHUZOVCE č. LV 278
k.ú. ČUKALOVCE č. LV 735
k.ú. PČOLINÉ č. LV 1346
k.ú. ČUKALOVCE č. LV 477
k.ú. PČOLINÉ č. LV 1347