Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Urbárske pozemkové spoločenstvo Stupava
IČO
42357861
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
07. 01. 2014
Registračné číslo
R-0016/MA
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Hlavná 9, 900 31 Stupava
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Tomeková Zuzana Člen od: 26. 05. 2020
Blažíček Patrik Predseda od: 11. 02. 2023
Polák Stanislav, Ing. Člen od: 24. 11. 2018
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Vicena Tomáš, Ing. Člen od: 16. 12. 2022
Vanek Ivan, Ing. Člen od: 24. 11. 2018
Maroš Igor, Ing. Člen od: 20. 12. 2019
Zárecký Ján, Ing. Člen od: 24. 11. 2018
Konanie
Blažíček Patrik podľa článku VII.bod 9. a 10. Zmluvy o pozemkovom spoločenstve od: 11. 02. 2023
Polák Stanislav, Ing. podľa článku VII. bod 9. a 10. Zmluvy o pozemkovom spoločenstve od: 24. 11. 2018
Listy vlastníctva
k.ú. STUPAVA č. LV 4189
k.ú. STUPAVA č. LV 4696