Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Pozemkové spoločenstvo Hrlica
IČO
42318831
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
30. 06. 2014
Registračné číslo
R-0036/606
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Hrlica 9, 982 66 Hrlica
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Ďurove Emil Člen od: 07. 10. 2017
Švihla Július Predseda od: 07. 10. 2017
Hirková Mária Člen od: 07. 10. 2017
Švihla Ján, Ing. Člen od: 07. 10. 2017
Paľašová Zuzana Člen od: 07. 10. 2017
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Ďurove Juraj, Ing. Člen od: 07. 10. 2017
Zrak Jozef Predseda od: 07. 10. 2017
Málišová Anna Člen od: 07. 10. 2017
Konanie
Švihla Július Za výbor navonok koná predseda. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru. Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru zapísaný v registri. od: 07. 10. 2017
Listy vlastníctva
k.ú. HRLICA č. LV 381
k.ú. HRLICA č. LV 246
k.ú. HRLICA č. LV 279