Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Pozemkové spoločenstvo urbársky a zemiansky spolok Tekovská Breznica
IČO
37957104
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
01. 07. 2004
Registračné číslo
R-0033/ZC
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Nábrežná 1149/5, 968 01 Nová Baňa
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Vojtko Vladimír, Ing. Náhradník od: 09. 03. 2020
Škvarka Jaroslav, Ing. Predseda od: 09. 03. 2020
Elias Vladimír Náhradník od: 09. 03. 2020
Halgaš Štefan Člen od: 09. 03. 2020
Grillingová Anna Náhradník od: 09. 03. 2020
Gaži Ivan, Ing. Člen od: 09. 03. 2020
Palaj Erik, Mgr. Člen od: 09. 03. 2020
Gaži Lukáš, Ing. Člen od: 09. 03. 2020
Šály Jozef, Ing. Náhradník od: 09. 03. 2020
Brieška Juraj Náhradník od: 09. 03. 2020
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Škvarka Michal Náhradník od: 09. 03. 2020
Švec Milan Náhradník od: 09. 03. 2020
Píry Miroslav Náhradník od: 09. 03. 2020
Briešková Mária Predseda od: 09. 03. 2020
Volentierová Mária Člen od: 09. 03. 2020
Galbavý Jozef Člen od: 09. 03. 2020
Konanie
Škvarka Jaroslav, Ing. Predseda, oprávnený konať v mene spoločenstva, podľa zmluvy od: 09. 03. 2020
Halgaš Štefan Člen výboru, koná podľa zmluvy od: 09. 03. 2020
Gaži Ivan, Ing. Podpredseda, koná v neprítomnosti predsedu, podľa zmluvy od: 09. 03. 2020
Palaj Erik, Mgr. Člen výboru, koná v bankovom styku spolu s predsedom, podľa zmluvy od: 09. 03. 2020
Gaži Lukáš, Ing. Člen výboru, koná podľa zmuvy od: 09. 03. 2020
Listy vlastníctva
k.ú. TEKOVSKÁ BREZNICA č. LV 3488
k.ú. TEKOVSKÁ BREZNICA č. LV 3489
k.ú. BREHY č. LV 4750