Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Urbárska spoločnosť Rimavská Píla, pozem. spol.
IČO
42312990
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
02. 01. 2014
Registračné číslo
R - 0007/609
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Rimavská Píla, Hlavná 76, 980 61 Tisovec
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Miklášová Edita Člen od: 27. 05. 2018
Foľko Ľuboslav, Ing., ml. Predseda od: 27. 05. 2018
Liptayová Anna, Mgr. Člen od: 27. 05. 2018
Koncoš Miroslav Člen od: 27. 05. 2018
Koncoš Pavel, Ing. Člen od: 27. 05. 2018
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Maťko Ivan Predseda od: 27. 05. 2018
Huľuk Ivan Člen od: 27. 05. 2018
Kubinský Peter, Ing. Člen od: 27. 05. 2018
Konanie
Foľko Ľuboslav, Ing., ml. Samostatne. Pri predpísanej písomnej forme je potrebný podpis aj podpredsedu spoločenstva. od: 27. 05. 2018
Koncoš Pavel, Ing. Samostatne. Pri predpísanej písomnej forme je potrebný podpis aj predsedu spoločenstva. od: 27. 05. 2018
Listy vlastníctva
k.ú. RIMAVSKÁ PÍLA č. LV 803
k.ú. RIMAVSKÁ PÍLA č. LV 787
k.ú. TISOVEC č. LV 3121
k.ú. RIMAVSKÁ PÍLA č. LV 955
k.ú. RIMAVSKÁ PÍLA č. LV 985
k.ú. RIMAVSKÁ PÍLA č. LV 789
k.ú. RIMAVSKÁ PÍLA č. LV 644
k.ú. TISOVEC č. LV 3120
k.ú. RIMAVSKÁ PÍLA č. LV 539
k.ú. RIMAVSKÁ PÍLA č. LV 540
k.ú. TISOVEC č. LV 3119