Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Urbárska spoločnosť Rimavská Píla, pozem. spol.
IČO
42312990
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
02. 01. 2014
Registračné číslo
R - 0007/609
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Rimavská Píla, Hlavná 76, 980 61 Tisovec
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Miklášová Edita Člen od: 05. 06. 2023
Foľko Ľuboslav, Ing., ml. Predseda od: 05. 06. 2023
Maťko Ivan Člen od: 05. 06. 2023
Liptayová Anna, Mgr. Člen od: 05. 06. 2023
Koncoš Miroslav Člen od: 05. 06. 2023
Brádňan Milan Náhradník od: 05. 06. 2023
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Huľuk Michal Predseda od: 05. 06. 2023
Belica Ján, Ing. Člen od: 05. 06. 2023
Kubinský Peter, Ing. Člen od: 05. 06. 2023
Kováč Svetozár Náhradník od: 05. 06. 2023
Konanie
Foľko Ľuboslav, Ing., ml. Koná samostatne. Pri predpísanej písomnej forme je potrebný podpis aj podpredsedu spoločenstva. od: 05. 06. 2023
Maťko Ivan Koná samostatne. Pri predpísanej písomnej forme je potrebný aj podpis predsedu spoločenstva. od: 05. 06. 2023
Listy vlastníctva
k.ú. RIMAVSKÁ PÍLA č. LV 803
k.ú. RIMAVSKÁ PÍLA č. LV 787
k.ú. TISOVEC č. LV 3121
k.ú. RIMAVSKÁ PÍLA č. LV 955
k.ú. RIMAVSKÁ PÍLA č. LV 985
k.ú. RIMAVSKÁ PÍLA č. LV 789
k.ú. RIMAVSKÁ PÍLA č. LV 644
k.ú. TISOVEC č. LV 3120
k.ú. RIMAVSKÁ PÍLA č. LV 539
k.ú. RIMAVSKÁ PÍLA č. LV 540
k.ú. TISOVEC č. LV 3119