Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Urbariát Petrova Ves, Pozemkové spoločenstvo
IČO
42298938
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
18. 12. 1998
Registračné číslo
R - 32/206
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Petrova Ves 53, 908 44 Petrova Ves
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Beňa Štefan Člen od: 15. 06. 2019
Kumpan Milan, Ing. Člen od: 15. 06. 2019
Pochylý Štefan Člen od: 15. 06. 2019
Reháková Jana Člen od: 15. 06. 2019
Hrubša Pavel Predseda od: 15. 06. 2019
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Kotvanová Marta Člen od: 15. 06. 2019
Polesňák Marcel Člen od: 15. 06. 2019
Rehák Ferdinand Predseda od: 15. 06. 2019
Konanie
Hrubša Pavel Oprávnenie konať od: 15. 06. 2019
Listy vlastníctva
k.ú. PETROVA VES č. LV 3617