Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Pozemkové spoločenstvo Kalište
IČO
42190860
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
14. 07. 2010
Registračné číslo
R-2/2010/BB
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Podkonice 390, 976 13 Podkonice
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Komora Daniel, JUDr. Člen od: 24. 05. 2019
Slobodník Peter, Ing. Člen od: 24. 05. 2019
Kaliská Marcela, Ing. Člen od: 24. 05. 2019
Barla Roman, Ing. Predseda od: 24. 05. 2019
Kalman Miroslav Člen od: 24. 05. 2019
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Palúch Igor, Ing. Náhradník od: 24. 05. 2019
Kaliský Milan Predseda od: 24. 05. 2019
Kaliský Ján, Ing. Člen od: 25. 05. 2019
Barla Milan Člen od: 24. 05. 2019
Konanie
Komora Daniel, JUDr. V zmysle § 16 zákona č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. od: 25. 05. 2019
Slobodník Peter, Ing. V zmysle § 16 zákona č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. od: 25. 05. 2019
Kaliská Marcela, Ing. V zmysle § 16 zákona č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. od: 25. 05. 2019
Barla Roman, Ing. V zmysle §16 zákona č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. od: 25. 05. 2019
Kalman Miroslav V zmysle § 16 zákona č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. od: 25. 05. 2019
Listy vlastníctva
k.ú. BALÁŽE č. LV 227
k.ú. PODKONICE č. LV 1008