Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Komposesorát, Urbariát obce Ratková - Repištia pozemkové spoločenstvo
IČO
42009456
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
03. 01. 2007
Registračné číslo
R-0019/606
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Repištia 249, 982 65 Ratková
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Kollárik Peter, Ing. Člen od: 12. 05. 2019
Janšo Daniel, Ing. Predseda od: 12. 05. 2019
Hirko Ján Člen od: 12. 05. 2019
Zrak Jozef, Ing. Člen od: 12. 05. 2019
Ogurčák Tomáš, Ing. Člen od: 12. 05. 2019
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Sochor Roman Člen od: 12. 05. 2019
Keder Ján, Ing. Predseda od: 12. 05. 2019
Šmidek Ján, Ing. Člen od: 12. 05. 2019
Konanie
Kollárik Peter, Ing. v neprítomnosti predsedu samostatne od: 12. 05. 2019
Janšo Daniel, Ing. Za výbor navonok koná predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru. Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru. od: 12. 05. 2019
Listy vlastníctva
k.ú. REPIŠTIA č. LV 276