Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Urbárske a pozemkové spoločenstvo Ratkovská Lehota
IČO
42307414
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
30. 04. 2013
Registračné číslo
R-0061/609
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Ratkovská Lehota 21, 982 65 Ratkovská Lehota
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Slovák Igor, Ing. Člen od: 14. 05. 2023
Hudák Marián, Ing., PhD. Predseda od: 14. 05. 2023
Matej Milan, Ing. Člen od: 14. 05. 2023
Koska Milan Člen od: 14. 05. 2023
Belicová Eva Člen od: 28. 05. 2023
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Oros Ivan Člen od: 14. 05. 2023
Demjan Ján Predseda od: 14. 05. 2023
Čipka Ján, JUDr. Člen od: 14. 05. 2023
Konanie
Hudák Marián, Ing., PhD. Predseda výboru - v plnom rozsahu. od: 14. 05. 2023
Koska Milan Podpredseda výboru - v rozsahu práv podpredsedu. od: 14. 05. 2023
Listy vlastníctva
k.ú. RATKOVSKÁ LEHOTA č. LV 317
k.ú. RATKOVSKÁ LEHOTA č. LV 225
k.ú. RATKOVSKÁ LEHOTA č. LV 316
k.ú. RATKOVSKÁ LEHOTA č. LV 303