Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Urbárske a pozemkové spoločenstvo Ratkovská Lehota
IČO
42307414
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
30. 04. 2013
Registračné číslo
R-0061/609
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Ratkovská Lehota 21, 982 65 Ratkovská Lehota
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Slovák Igor, Ing. Náhradník
Hudák Marián, Ing., PhD. Člen od: 29. 04. 2018
Lubajová Katarína Člen od: 29. 04. 2018
Chovanko Dušan Člen od: 29. 04. 2018
Koska Milan Člen od: 29. 04. 2018
Čupka Miroslav, MVDr. Predseda od: 29. 04. 2018
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Oros Ivan Člen od: 29. 04. 2018
Demján Ján Predseda od: 29. 04. 2018
Čipka Ján, JUDr. Člen od: 29. 04. 2018
Konanie
Koska Milan V rozsahu práv podpredsedu od: 29. 04. 2018
Čupka Miroslav, MVDr. V plnom rozsahu od: 29. 04. 2018
Listy vlastníctva
k.ú. RATKOVSKÁ LEHOTA č. LV 317
k.ú. RATKOVSKÁ LEHOTA č. LV 225
k.ú. RATKOVSKÁ LEHOTA č. LV 316
k.ú. RATKOVSKÁ LEHOTA č. LV 303