Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Pozemkové spoločenstvo - Urbariát obce Oľšavica
IČO
17149827
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
21. 03. 1996
Registračné číslo
R-032/704
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Oľšavica 94, 053 73 Oľšavica
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Maxim Milan Predseda od: 06. 06. 2019
Holovač Jozef Člen od: 06. 06. 2019
Maxim Marián Člen od: 06. 06. 2019
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Vasko Ján Predseda od: 06. 06. 2019
Maximová Katarína Člen od: 05. 06. 2019
Korchňák Jozef, Ing. Člen od: 05. 06. 2019
Konanie
Maxim Milan Ako predseda. Štatutárnym a výkonným orgánom spoločenstva je výbor. Ak je na právny úkon , ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu spoločenstva a aspoň jedného ďalšieho člena výboru. od: 06. 06. 2019
Listy vlastníctva
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 229
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 530
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 496
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 75
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 739
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 707
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 470
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 695
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 699
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 15
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 428
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 711
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 210
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 743
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 684
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 721
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 685
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 497
k.ú. STUDENEC č. LV 404
k.ú. STUDENEC č. LV 402
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 401
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 45
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 680
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 373
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 705
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 725
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 693
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 610
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 49
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 735
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 622
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 678
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 715
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 679
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 708
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 741
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 717
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 731
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 104
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 733
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 723
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 719
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 99
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 498
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 57
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 331
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 657
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 697
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 170
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 592
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 800
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 713
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 701
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 727
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 89
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 745
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 703
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 737
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 209
k.ú. OĽŠAVICA č. LV 688
k.ú. STUDENEC č. LV 403
Spoločenstvo vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností