Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Komposesorát Kupenská hora, pozemkové spoločenstvo, Poltár
IČO
42311527
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
01. 01. 2014
Registračné číslo
R/0012/607
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Pionierska 53, 987 01 Poltár
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Koróni Michal Predseda od: 26. 02. 2023
Macháček Ján, Bc. Člen od: 26. 02. 2023
Račko Igor, Ing. Člen od: 26. 02. 2023
Urbančok Alexander Člen od: 26. 02. 2023
Urbančoková Eva, Ing. Člen od: 26. 02. 2023
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Palíková Adriana, Ing. Predseda od: 26. 02. 2023
Gavalec Pavel Člen od: 26. 02. 2023
Albert Matej Člen od: 26. 02. 2023
Konanie
Koróni Michal rozsah stanovený v zmluve o PS schválenej na VZ dňa 13.7.2013 a 23.8.2013 od: 26. 02. 2023
Urbančoková Eva, Ing. rozsah stanovený v zmluve o PS schválenej na VZ dňa 13.7.2013 a 23.8.2013 od: 26. 02. 2023
Listy vlastníctva
k.ú. POLTÁR č. LV 1544
k.ú. POLTÁR č. LV 2337
k.ú. POLTÁR č. LV 2895
Pozemkové spoločenstvo vykonáva podnikateľskú činnosť